Zľava 10%

Hydroxid sodný čistič odpadov mikrogranule 1kg

Hydroxid sodný je chemická základná surovina pre všeobecne známe použitie. Jeho účinnosť najviac oceníte v sifónoch umývadiel, drezov, vaní, sprchových kútoch, pisoároch, bidetoch, toaletách, domových kanáloch a v rôznych potrubiach.

4,41  s DPH

3,68 bez DPH

Dostupnosť 40 na sklade

Katalógové číslo: DRG30330 Kategória: , , ,

Hydroxid sodný 1kg

Hydroxid sodný je chemická základná surovina pre všeobecne známe použitie. Jeho účinnosť najviac oceníte v sifónoch umývadiel, drezov, vaní, sprchových kútoch, pisoároch, bidetoch, toaletách, domových kanáloch a v rôznych potrubiach. Dokonale z nich odstráni vlasy, chlpy, zvieracia srsť, nechty, zvyšky potravín, Tuky, toaletný papier, vatu a tiež nepríjemné pachy. Mikroperličky sa veľmi rýchlo rozpustí a efektívne odstráni usadeniny. Nemožno používať na hliníkové potrubie!

– 100% účinnosť
– Čistenie potrubia a odpadov
– Slúži ako odmasťovadlo strojov – Príprava odmasťovacích kúpeľov 5 min.
– Rozpúšťa organické usadeniny v sifónoch a výlevkách
– Bielenie a farbenie textílií
– V rozpustenom stave odstraňuje staré nátery
Hydroxid sodný je veľmi silná žieravina, preto dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale!

Použitie
Na dosiahnutie čo najúčinnejšieho účinku odporúčame nasypať 2-3 vnútorné uzávery (60-90 g) hydroxidu sodného a zaliať 0,5-1 l vriacej vody. Nechajte pôsobiť 30 minút a potom opláchnite. Ak aplikácia nedosiahne správny účinok, odporúčame celý postup zopakovať. Po každom použití nádobu starostlivo zatvorte a potom skontrolujte, či je bezpečnostný uzáver správne utiahnutý!

Upozornenie


Nebezpečenstvo! obsahuje Hydroxid sodný, spôsobuje vážne poškodenie pokožky a očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte výpary/mlhu/výpary/striekané kvapaliny. Po manipulácii s ním ho dôkladne umyte veľkým množstvom vody. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/obličajový štít. V prípade požitia vypláchnite ústa. Nevyvolávajte vracanie. V prípade kontaktu s pokožkou alebo vlasmi okamžite odstráňte všetok kontaminovaný odev. Opláchnite pokožku vodou/sprchou. Pri zasiahnutí očí ich niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte v preplachovaní. V prípade vdýchnutia zabezpečte čerstvý vzduch. Ak je dýchanie nepravidelné alebo sa zastaví, vykonajte umelé dýchanie. Okamžite vyhľadajte lekára.

Hmotnosť 1,0 kg