Odstúpenie od zmluvy

Pokiaľ si želáte odstúpiť od zmluvy, stiahnite si vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy a vyplnený nám ho zašlite na našu adresu:

RoPeSh s.r.o.
Kendice 506
08201 Kendice
IČO: 46 215 662