EKOSIP plv. 50g náhradné balenie

Prípravok na báze oxidu kremičitého, účinný pri odstraňovaní roztočov v chovoch

7,90  s DPH

6,58 bez DPH

Dostupnosť 39 na sklade

EKOSIP plv. 50g náhradné balenie


Charakteristika:
 Ekosip je ekologický veterinárny prípravok na báze oxidu kremičitého, účinný pri odstraňovaní roztočov v chovoch hydiny, holubov a exotického vtáctva. Veterinárny prípravok má vysokú schopnosť viazať vodu a olej, pôsobí na hmyz fyzikálnym spôsobom. Po priľnutí ku kutikule naruší jej voskovitý povrch a dôjde k vysušeniu parazita. Nemá negatívy vplyv na zdravie zvierat, kŕmne zmesi ani na ľudí, neovplyvňuje ani kvalitu živočíšnych produktov. V suchom prostredí zostáva dlho aktívny. Na veterinárny prípravok nevzniká návyk. Nevyžadujú sa ochranné lehoty na produkty zvierat. Môže sa použiť u zvierat, ktorých produkty sú určené na konzum pre ľudí – aj u nosníc v znáške.

Zloženie:
Oxid kremičitý, CAS 7631-86-9, 1000 000 mg/kg.

Popis vet. prípravku: Ľahký jemný biely amorfný prášok.

Druh a kategória zvierat:
– 
hydina
– holuby
– exotické vtáctvo
– ovce
– kozy
– kone
– psy
– mačky
– králiky
– morčatá

Spôsob použitia:
Veterinárny prípravok sa používa nasledovnými spôsobmi:
– prášok nafúkať cez otvory na vrchnáku pod perie na pokožku vtákov v miestach najväčšieho výskytu ektoparazitov
– prášok primiešať k piesku do popoliska v pomere približne 1:10.
– prášok nafúkať na podlahy, steny a na povrchy zariadení ustajňovacích priestorov 20-30 g/m2. Veterinárny prípravok sa aplikuje jednorazovo s opakovaním za týždeň.
UPOZORNENIE / PRVÁ POMOC:
Pri vdýchnutí:
Možné následky: kašeľ, kýchanie. Poškodeného vyviesť na čerstvý vzduch.
Pri vniknutí do očí: Pri otvorenom viečku vymyť veľkým množstvom vody.

Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadať lekársku pomoc.

Pri požití:
Vypláchnuť ústa a dať vypiť veľké množstvo vody. Po požití väčšieho množstva látky vyhľadať lekársku pomoc.

Kontakt s kožou:
Umyť veľkým množstvom vody a mydlom.

Pokyny pre lekára:
Žiadne nebezpečenstvo, ktoré by vyžadovalo špeciálnu prvú pomoc. Nespotrebovaný zvyšok veterinárneho prípravku zlikvidujte bezpečným spôsobom podľa aktuálne platného zákona o odpadoch.

Spôsob uchovávania: Pri teplote do 25°C, v suchu.
Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Čas použiteľnosti: 3 roky. Bez predpisu veterinárneho lekára.

Hmotnosť 0,05 kg