Zľava 10%

Fixinela 500ml + 33% Grátis 665ml

Čistiaci prostriedok na veľmi znečistené plochy-WC ,umývatedlá,obkladačky

2,30  s DPH

1,92 bez DPH

Dostupnosť 4 na sklade

Katalógové číslo: DRG30148 Kategórií:

Fixinela 500ml

Fixinela je ideálny kyslý čistiaci prostriedok na hrdzu a vodný kameň. Dôkladne čistí WC misy, umývadlá, obkladačky, batérie. Odstraňuje hrdzu, vodný kameň a iné usadeniny.

čistiaci prostriedok Fixinela
vhodný na vodný kameň a hrdzu
ničí baktérie
dôkladne čistí kúpeľne
dráždi kožu

Pred použitím prípravku si prečítajte návod na použitie. Prípravok nie je vhodný na čistenie hliníkových povrchov.Nepoužívajtespoločne s prípravkami obsahujúcimi aktívny chlór. Nepoužívajte spoločne s alkalickými látkami a zmesami. Nepoužívajtena vane spoškodenou glazúrou.

Dôležité upozornenia:
PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.PRIKONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich.Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Hmotnosť 0,5 kg