RATIMOR parafínové bloky 300g

Používajte biocídy bezpečným spôsobom!
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku!

5,65  s DPH

4,71 bez DPH

Dostupnosť 1 na sklade

Katalógové číslo: PC18153 Kategória: ,

RATIMOR PARAFÍNOVÉ BLOKY 300G 24/K

Extrudované parafínové bloky s množstvom hrán, čo hlodavcom umožňuje hlodanie. Zaručujú výnimočnú účinnosť, aj keď sú vystavené vlhkosti alebo miestam s vysokými teplotami. Výhody: Vysoká účinnosť už pri malom množstve (pri jednom požití). Vysoká odolnosť voči okolitým podmienkam (zvlášť vhodná na mokré miesta a exteriéry budov). Obsahuje konzervačnú látku, ktorá zabraňuje plesni a chráni návnadu pred baktériami a plesňou. Oneskorený účinok, čo ešte zvýši účinnosť. Obsahuje horkú averzívnu látku.

Opis:
Ratimor Brodifacoum parafínové bloky sú rodenticíd na ničenie domácich myší a čiernych a šedých potkanov s najefektívnejšou účinnou látkou brodifakum, ktorá rýchlo a úspešne eliminuje aj väčšie populácie škodcov, ktoré sa vyskytujú častejšie.

Návod na použitie:
Pred použitím produktu si prečítajte a dodržiavajte pokyny na použitie a ďalšie pokyny, ktoré sa dodávajú s produktom alebo sú k dispozícii v mieste predaja.

V interiéri (potkan hnedý alebo potkan čierny): Pri napadnutí potkanov nastražte 10 až 60 g návnady na nastavovacie body. Nastavovacie body by mali byť umiestnené vo vzdialenosti 10 m od seba, za prítomnosti veľkého počtu hlodavcov znížte vzdialenosť nastavovacích bodov na 5 m.

Miesta s návnadou kontrolujte najmenej raz za päť až sedem dní od začiatku ošetrenia a potom najmenej raz za týždeň, aby ste skontrolovali, či bola návnada prijatá a či sú miesta neporušené, a odstráňte mŕtve hlodavce. V prípade potreby doplňte návnadu.

Vonku okolo budov (potkan hnedý alebo potkan čierny): Pri napadnutí potkanov nastražte 10 až 60 g návnady na nastavovacie body. Nastavovacie body by mali byť umiestnené vo vzdialenosti 10 m od seba, za prítomnosti veľkého počtu hlodavcov znížte vzdialenosť nastavovacích bodov na 5 m. Miesta postavte v oblastiach, ktoré nie sú vystavené záplavám. Vymeňte návnadu na mieste, ktoré bolo poškodené vodou alebo znečistené špinou.

Miesta kontrolujte najmenej raz za päť až sedem dní od začiatku ošetrenia a potom najmenej raz za týždeň, aby ste skontrolovali, či bola návnada prijatá a či sú miesta neporušené, a odstráňte mŕtve hlodavce. V prípade potreby doplňte návnadu.

Dávkovanie:
Myši: 10 do 20 g na 2 – 5 m; Potkany: 10 do 60 g na 5 – 10 m;

Používajte biocíd bezpečne.
Pred použitím si vždy prečítajte štítok a informácie o prípravku.


Ochranné prostriedky na rastliny používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.


Bezpečnostné upozornenia


Signálne slovo
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia (H vety)
(H317) Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
(H360D) Môže poškodiť nenarodené dieťa.
(H372) Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné odporúčanie (P vety)
(P102) Uchovávajte mimo dosahu detí.
(P103) Pred použitím si prečítajte etiketu.

Hmotnosť 0,33 kg