Zľava 10%

PEATMAN Substrát črepníkový PM2 HYDRO (0-20mm) A 70l

Profesionálny substrát vyrobený z jemnej, strednej alebo hrubej štruktúry bielej rašeliny Sphagnum alebo čiernej humusovej rašeliny.

8,91  s DPH

7,43 bez DPH

Dostupnosť 90 na sklade

Katalógové číslo: SBT13790 Kategórií:

PEATMAN Substrát PM2, 70L črepníkový 0-20MM 18/P A!

Profesionálny substrát vyrobený z jemnej, strednej alebo hrubej štruktúry bielej rašeliny Sphagnum alebo čiernej humusovej rašeliny.

Použitie:
Na presádzanie okrasných rastlín a na univerzálne použitie. Pred použitím zľahka prevzdušnite, v prípade potreby navlhčite.

Frakcia: 0 – 20 mm.

Chemické a fyzikálne vlastnosti:
Vlhkosť max 60%; Hodnota pH 5,5 – 6,5 (podľa EN 13037);
Elektrická vodivosť v mS/cm 0,6 – 1,3;

Zloženie:
70% biela rašelina, 30% čierna rašelina, NPK 0,8kg/m3, mikroelementy 100g/m3, zmáčadlo 100g/m3

Podmienky skladovania:
Výrobok skladujte v suchých vetrateľných skladoch, v pôvodných neporušených obaloch, oddelene od ostatných hnojív, potravín, krmív a dezinfekčných prostriedkov aj obalov od uvedených prostriedkov. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:
Je potrebné zachovávať bežné zásady osobnej hygieny a bezpečnosti práce. Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite. Používajte vhodné ochranné rukavice. Po skončení práce vždy starostlivo umyte ruky vodou a mydlom a pokožku ošetrite reparačným krémom.

Prvá pomoc:
Pri kontakte s pokožkou umyte miesta vodou a mydlom. Pri zasiahnutí očí si ich vymyte prúdom čistej vody. Pri náhodnom požití si vypláchnite ústa pitnou vodou a vypite asi 0,5l vody. Vo vážnejších prípadoch – hlavne pri alergických reakciách a požití vyhľadajte lekársku pomoc.

Spôsob likvidácie obalov:
Obaly odporúčame odovzdať do organizovaného zberu druhotných surovín.

Likvidácia zvyškov substrátu:

Prípadné nespotrebované zvyšky substrátu sa dajú pridať do kompostu.

Hmotnosť 26,0 kg