ENGO hnojivo na previsnuté petúnie 500g

Balkónové a záhonové petúnie, supertúnie, surfínie, Conchity, Hnojivo je určené na kompletnú výživu kvitnúcich balkónových a črepníkových rastlín, vyžadujúcich zvýšenú potrebu železa (Fe) a na rastliny trpiace chlorózou.

6,17  s DPH

5,14 bez DPH

Tento produkt má dlhšiu dodaciu lehotu. Pre viac informácií nám napíšte.

Katalógové číslo: HNO40049 Kategórií:

ENGO hnojivo na previsnuté petúnie 500g

Rozsah a spôsob použitia:
Balkónové a záhonové petúnie, supertúnie, surfínie, Conchity, Hnojivo je určené na kompletnú výživu kvitnúcich balkónových a črepníkových rastlín, vyžadujúcich zvýšenú potrebu železa (Fe) a na rastliny trpiace chlorózou.

Dávkovanie:
10g hnojiva na 10L vody
Používa sa ako vodný roztok formou zálievky ku koreňom rastlín v týždenných intervaloch počas vegetačného obdobia.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:
POZOR! Pri požití môže ohroziť zdravie. Dráždi pokožku a sliznice, pri dlhšom kontakte môže spôsobiť ich poškodenie. Pracujte v rukaviciach. Je potrebné dodržiavať zásady osobnej hygieny, po práci a pred jedlom umyť ruky teplou vodou a mydlom.

Prvá pomoc:
– Zasiahnutie očí-okamžite dôkladne vyplachovať spojivkové vaky prúdom čistej vody.
– Požitie-bezprostredne po požití vypiť 0,5L vlažnej vody a vyhľladať lekársku pomoc.
-Zasiahnutie pokožky-zasiahnuté miesto opláchnuť dostatočným množstvom vody, potom pokožku dôkladne
umyť vodou a mydlom, vyzliecť zasiahnutý odev.

Podmienky skladovania:
Hnojivo skladujte v suchých skladoch, v originálnych, neporušených obaloch.

Hmotnosť 0,5 kg