Cyper Extra Kontakt 500ml

Postrekový, širokospektrálny, insekticídny prípravok v úprave mikroemulzného vodného koncentrátu proti parazitujúcemu hmyzu.

39,95  s DPH

33,29 bez DPH

Dostupnosť 1 na sklade

Katalógové číslo: BH11704 Kategória: ,

EKOTIPS Cyper Extra Kontakt 500ml

Popis produktu:
Cyper proti voškám je postrekový, širokospektrálny, insekticídny prípravok v úprave mikroemulzného vodného koncentrátu proti parazitujúcemu hmyzu (mravcom, švábom, plošticiam, komárom, muchám, kliešťom v oblasti komunálnych služieb. Prípravok je nehorľavý, bez zápachu, neznečisťuje a nezanecháva škvrny na textile tapetách, stenách. Je biologicky odbúrateľný. Účinná látka: cypermetín 0,5g/kg Rozsah použitia: Domácnosti, kuchyne, pivnice, sklady, prevádzky potravín, šatníky, hotelové zariadenia, v oblasti komunálnychslužieb. Príbytky domácich zvierat (klietky, búdy, maštale)-účinkuje proti parazitom a ich zárodkov u psov, mačiek,koní, oviec, zajacov, atď. Nestriekajte na telo zvierat !

NÁVOD NA POUŽITIE:
Oblasti použitia:
Na ničenie lietavého bodavého hmyzu, hlavne, komáre, muchy, mušičky, ovady a pakomáriky.
Vnútorné použitie: Pre použitie v domácich miestnostlach (vrátane kuchyne), v nemocniciach, továrňach, skladoch, hoteloch, reštauráciách, komunálnych alebo verejných budovách, poľnohospodárskych budovách a v lodiarstve.
Vonkajšie použitie: V kôlňach, záhradách, hospodárskych budovách. garážach, v okolí poľnohospodárskych budov (ako stodoly, stajne. mliečnice a dojárne), kontajierov na odpad a na chodníkoch.
Velkost dávky: Pridajte koncentrát do vody, premlešajte a striekajte krátko širokým vejárom apríklad nízkotlakým hydraulickým postrekovačom na podlahy, steny, ponad skrine, atd, a na všetky miesta, kde sa hmyz skrýva alebo pohybuje. Proti blchám aplikujte ľahký postrek na koberce, mäkké čalúnenie a na miesta kde sa hmyz pohybuje, vrátane lemor kobercov, trhlín a škár. Na trhliny a škáry aplikujte úzkym prúdon. Nechajte vyschnút a podľa potreby opakujte.

CYPER extra kontakt môže tyt použitý aj ako postrekové ošetrenie na drevené povrchy ako parkety a trámy.

Pri vysokom zamorení:
Rozriedte 0,1 litra produktus 10 litrami vody a aplikujte v dávke 1 liter nariedeného produktu na 20 štvorcových metrov.

Pri slabšom zamorení a preventívnom zásahu:
Rozriedte 0,05 litra produktu s 10 litrami vody a aplikujte v dávke 1 liter nariedeného produkto na 20 štvorcových metrov.

Pri použití na drevo:
Rozriedte 1 diel produktu s 10 dielmi vody a aplikujte v dávke 200-300 ml nariedeného produktu na štvorcový meter plochy náterom, alebo postrekom.

Doporučenie výrobcu:
Ošetrenie okrasných rastlín proti listovým voškám

Prvá pomoc:
V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich umyť s veľkým množstvom vody, prípadne vyhladajte lekársku pomoc. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Skladovanie:
Skladujte v pôvodných obaloch, pri teplote 5-30 stupňov celzia oddelene od potravín , nápojov, liekov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín. Chránte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Upozornenie:
Veľmi jedovatý pre vodné organizmy. Jedovatý pre včely. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevypúštajte do kanalizačnej siete. Zabránte uvoľneniu do životného prostredia. Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

Hmotnosť 0,5 kg