BIOCARE Dezinfekcia vody 25kg

Dezinfekčný prostriedok vhodný pre použitie v chovoch rýb

108,90  s DPH

90,75 bez DPH

Tento produkt má dlhšiu dodaciu lehotu. Pre viac informácií nám napíšte.

Katalógové číslo: 10040 Kategórií:

BIOCARE Dezinfekcia vody 25kg

BioCare SPC je dezinfekčný prostriedok vhodný pre použitie v chovoch rýb.

BioCare SPC, chemicky hydrogen perouhličitan sodný, je prípravok, využívajúci pôsobenie účinnej látky – peroxidu vodíka. Peroxid vodíka je chemická látka, ktorá sa rozkladá na vodu a kyslík. Počas tohto procesu dezinfikuje vodu a reaguje s organickým materiálom vo vode. Preto ho je možno použiť k prevencii parazitálných chorôb rýb, k zníženiu bakteriálnej a parazitálnej záťaže vody a k vyčisteniu od látok, ktoré môžu dráždiť žiabre, ako sú napríklad riasy a rôzne častice.

BioCare SPC sa dodáva v granulovanej forme, preto sa nepráši, nedráždi oči ani dýchacie orgány. Granule sa nelepia k sebe a sú dostatočne ťažké, takže pri aplikácii v rybníku, v bazéne či v žĺabe nie sú odfukované vetrom. Dávkovanie je možné prevádzať lopatkou. Výrobok je pri správnom skladovaní stabilný.

BioCare SPC zvyšuje obsah kyslíka vo vode a preto je ho možné aplikovať aj v prípade nízkej hladiny kyslíka vo vode, napr. pri vyšších letných teplotách. Dávkovanie však musí byť vtedy upravené. Zvýšená dodanie kyslíku je žiadúce predovšetkým v situáciách, keď sú žiabre rýb silne poškodené, napr. v dôsledku napadnutia parazitmy. Prekysličenie vody je taktiež potrebné, pokiaľ je počas procesu dezinfekcie prietok vody dočasne zastavený.

Bezpečný k životnému prostrediu

Peroxid vodíka je látka nachádzajúca sa v prirodzenej forme v životnom prostredí. V menších dávkach sa taktiež pridáva napr. do mlieka alebo medu k zamedzeniu rozkladných procesov. dezinfekčné prostriedky na báze peroxidu vodíka nezanechávajú v prírode žiadne škodlivé rezidua.

Dávkovanie
Pri stanovení dávkovania je potrebné vziať do úvahy nasledovné faktory:
kvalita vody /čím väčšie znečistenie, tým vyššia dávka/
teplota vody /čím nižšia teplota, tým vyššia dávka/
zdravotný stav rýb /nižšie dávky pri prevencii, vyššia pri onemocnení/
Nie je preto možné poskytnúť presný návod k dávkovaniu prípravku.
Doporučná dávka je pri prevencii 40-60gramov na m3 vody 2 – 3 týždenne. Nedoporučuje sa použiť prípravok v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch /nebezpečenstvo zdurenia žiabrov/

Popis dezinfekcie rybníka /zemného/

tento opis dezinfekcie v konkrétnom chove pstruha dúhového slúži ako obecné vodítko pre chovateľov, ktorí uvažujú o aplikácii BioCare SPC. Rybník 250m3 bol dezinfikovaný pri teplote 16 stupňov. Prietok vody bol zastavený na dobu 24 minút. Dávka prípravku 7kg /t.j. 28g/m3/ bola rovnomerne aplikovaná po celom povrchu rybníka. Pre ilustáciu zmien hladiny kyslíku bolo prevádzané meranie obsahu kyslíka. Po niekoĺkých minútach boli vyplavené z dna na povrch uhynulé ryby. V prvých minútach sa obsah kyslíku znížil/v dôsledku zastavenia prietoku vody/, po 10-12minútach dosiahol vrcholu, t.j. o cca 1,4mg kyslíku/liter viac, než pred zastavením prietoku/

BioCare SPC je účinným prostriedkom pri liečbe chorôb zpôsobenými parazitmi Ichtyophirius multifilius a Gyrodactylus

Hmotnosť 25,0 kg