IVASAN Spray 500 ml /na dezinfekciu liahní/

Kvapalný dezinfekčný prostriedok účinný proti vírusom, baktériám a plesniam je určený pre potreby veterinárnych a chovateľských zariadení

14,50  s DPH

12,08 bez DPH

Dostupnosť 7 na sklade

Ivasan spray 500 ml, na dezinfekciu liahní 

 Kvapalný dezinfekčný prostriedok účinný proti vírusom, baktériám a plesniam je určený pre potreby veterinárnych a chovateľských zariadení k priamemu použitiu postrekom.
 Prípravok neobsahuje chlór, je nehorľavý, bez farby a zápachu. Dezinfikuje a odstraňuje pachy z vyšetrovacích stolov, prepravných boxov, pelechov, kotercov, terárií a chovateľských pomôcok, vrátane misiek.

 IVASAN Spray nepoškodzuje žiadne materiály a je preto ideálny na dezinfekciu znečisteného nábytku, kobercov, matracov a iných materiálov, z ktorých odstraňuje tiež zápach. Ošetrené materiály nemenia svoju farbu, ani nie sú inak poškodené. Ošetrením vznikne na povrchu tenká polymérová vrstva, ktorá po predpísanej expozičnej dobe eliminuje biologické znečistenie (baktérie, vírusy, plesne, huby) na ošetrovanom povrchu, navyše tento ochráni až niekoľko dní a znižuje riziko jeho opakovanej kontaminácie. Polymérovú vrstvu je možno po predpísanej dobe pôsobenia odstrániť opláchnutím vodou.

Účinná látka:
alkyl(C12-16)benzyl(dimetyl)amonium-chloridy – 0,025 g/100 g Pomocná látka: PHMG – polyhexamety­len guanidinhydrochlorid

Prípravok má charakteristický dlhotrvajúci antibakteriálny (G+ a G- baktérie, baktérie tuberkulózy), antivírusový a protiplesňový efekt. Doteraz nebola zaznamenaná existencia rezistentných zárodkov.

Návod na použití a dávkovanie:
Nastriekajte na zapáchajúce a znečistené miesta a nechajte minimálne 15 minút pôsobiť. Ošetrené miesto nie je nutné po aplikácii omývať alebo inak ošetrovať. V prípade, že Váš štvornohý priateľ znečistil prepravku alebo pelech, je dobré ho pred samotným umytím a praním nastriekať prípravkom IVASAN Spray a nechať pôsobiť aspoň po dobu pätnásť minút. Tento spôsob aplikácie zaistí stopercentnú čistotu bez zápachu.

 IVASAN Spray je šetrný i k drobným cicavcom, vtákom a plazom, preto ho môžete bez obáv použiť i na dezinfekciu tohto druhu chovateľského zariadenia. Po krátkom pôsobení prípravok z ošetrovaného povrchu otrite, prípadne opláchnite a potom ho môžete ihneď nechať prísť do styku so zvieraťom. Čas potrebný na biocídny účinok : baktericídny účinok 30 min., virucídny účinok 60 minút. Pravdepodobné priame a nepriame nepriaznivé vedľajšie účinky nie sú známe.

Upozornenie:
Používajte dezinfekčné prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojenej informácii o prípravku.Prípravok pripravujte v súlade s pokynmi uvedenými v návode. Nemiešajte s ďalšími dezinfekčnými prípravkami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím.

Pokyny pre prvú pomoc:
Pri zasiahnutí očí vyplachujte oči aspoň 15 minút vodou a zaistite lekárske ošetrenie. Pri nadýchaní preneste postihnutého na čerstvý vzduch, pri styku s kožou okamžite odložte kontaminované oblečenie. Zasiahnuté časti pokožky umyť pokiaľ možno vlažnou vodu a mydlom. Pri požití presuňte postihnutú osobu do tichej miestnosti a dajte jej vypiť niekoľko pohárov vody s 10 tabletami živočíšneho uhlia. Odporúča sa vyhľadať lekársku pomoc.

Doprava a skladovanie:
– Žiadne zvláštne bezpečnostné opatrenia nie sú nutné.
– Skladovanie pri teplote 10 – 25° C.
– Uchovávajte mimo dosahu detí, v originálnych uzavretých nádobách.
– Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív.
– Prípravok nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

Bezpečnostné opatrenia:
– Obsahuje polyhexametylén guanidinhydrochlorid.
– Môže vyvolať alergickú reakciu.
– Uchovávajte mimo dosahu detí.
– Uchovávajte obal tesne uzavretý.
– Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív.
– Zabráňte styku s kožou a očami.
– Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. 
– Pri styku s kožou okamžite omyte veľkým množstvom vody.
– Nevylievajte do kanalizácie.
– Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Hmotnosť 0,5 kg