HUMAC® Natur AFM 100g

Kŕmny doplnok, dietetický veterinárny prípravok s vysokým obsahom huminových kyselín pre všetky druhy zvierat

10,90  s DPH

9,08 bez DPH

Dostupnosť 15 na sklade

HUMAC® Natur AFM 100g
BIOPRODUKT- DETOXIKAČNÁ – ANTISEPTICKÁ – FUNGICÍDNA OCHRANA ORGANIZMU.

Pre všetky druhy zvierat.

Kŕmny doplnok, dietetický veterinárny prípravok s vysokým obsahom huminových kyselín pre všetky druhy zvierat

Kŕmna surovina s obsahom prírodných humínových kyselín nad 65%

• Zvyšuje imunitu a zlepšuje zdravotný stav
• Vyvažuje mykotoxíny a ďalšie toxické látky
• Účinkuje ako prevencia hnačky a metabolických ochorení
• Optimalizuje trávenie a využitie živín
• Zlepšuje konverziu krmiva
• Znižuje úhyny a zlepšuje reprodukčné ukazovatele
• Znižuje produkciu amoniaku, sírovodíka a iných emisných plynov

HUMAC® Natur AFM je dodávaný vo forme jemného prášku šedočierneho vzhľadu. Je určený pre všetky druhy zvierat.

 Stopové množstvo humínových kyselín sa nachádza všade okolo nás. Väčšie koncentrácie sú v liečivých bahnách, maštaľnom hnoji, v ornicu a najviac v rašeline, lignitu a hnedom uhlí. Najbohatším prírodným zdrojom humínových kyselín je však leonardit (Oxihumolit), kde majú 50 – 80% zastúpenie.

 Väčšina ložísk leonarditu obsahuje veľké množstvo ťažkých kovov – humínové kyseliny nemožno použiť v pôvodnej podobe a je nutné ich chemicky spracovať na humínové soli, čím sa mení štruktúra humínových kyselín a ich účinnosť.

 Humínové kyseliny v prípravkoch HUMAC® sú použité v pôvodnej prírodnej forme, pretože pochádzajú z unikátneho zdroja leonarditu v Európe, ktorý nebol kontaminovaný ťažkými kovmi.

HUMAC® Natur AFM je 100% prirodná látka vyrobená čistého zdroja oxihumolitu (hnedého uhlia). Účinnou látkou prípravku sú humínové kyseliny, ktoré majú veľkú absorbčnú kapacitu, viažu na seba rôzne toxické látky aj vírusy v tráviacom systéme zvierat ( mykotoxíny, mikrobiálne toxíny, ťažke kovy, fytotoxíny, toxické látky vznikajúce pri metabolizme – amoniak a pod.) Humínovd kyseliny majú tiež veľmi dobrú pufračnú schopnost‘ – stabilizujú pH vcelom tráviacom systéme zvierat, optimalizujú tráviace pochody a podporujú množenie a činnost‘ symbiotickej mikroflóry (laktobacily, bifidobaktérie…)

Účinok:
– zvyšuje konverziu krmiva cestou podpory produkcie pankreatických enzýmov
– upravuje a stabilizuje pH v tráviacom systéme
– absorbuje toxické látky a vírusy v tráviacom trakte
– dodáva organizmu mikroelementy
– podporuje množenie a činnost‘ symbiotickej mikroflóry
– detoxikuje organizmus
– vysoko efektívne viaže exogénne aj endogénne vznikajúce toxíny
– podporuje celkový imunitný systém a metabolizmus
– znižuje úhyn, zabezpečuje dobré produkčné zdravie zvierat

Použitie:
– prevencia a liečba hnačkových ochorení a dyspepsií
– prevencia a liečba rôznych intoxikácii
– stimulácia tráviacich procesov pri intenzívnej výžive na vysokú úžitkovost‘
– podpora reprodukčných ukazovateľov zvierat
– pre produkciu čistých živočíšnych produktov bez reziduí cudzorodých látok (liekov, toxínov…)

Vhodný na použitie v ekologických chovoch zvierat Profylaktická aplikácia:
Hovädzí dobytok, ovce, kozy, kone: 200-250 mg/kg ž. h. / 10-15dní
Hydina: 300-400 mg/kg ž. h. / 10-20 dní
Psy, mačky: 250 – 300 mg/kg ž. h. / 7-10 dní
Malé domové zvieratá: 400-500 mg/ g ž. h. / min. 5 dní

Ošetrenie stáda:
Hovädzí dobytok, ovce, kozy, kone: 3-5 kg/ t krmiva /  10-20 dní
Hydina: 4-7 kg/t krmiva / 10-20 dní

Primiešanie k jednotlivým kompletným kŕmnym zmesiam určí veterinárny
lekár.

Terapeutická aplikácia:
Dvojnásobná dávka u všetkých zvierat počas 10 až 15 dní.

Vedľajšie účinky: Nie sú známe.

Upozornenie:
Pri profylaktickej aplikácii veterinárneho prípravku sa doporučuje pred opakovanou aplikáciou nepodávať prípravok minimálne 20 dní.

Dávkovanie:
Hovädzí dobytok , kone: 100 g / kus a deň do krmiva
Ovce, kozy: 20 g / kus a deň do krmiva
Ošípané: 0,5 kg / 100 kg krmiva
Hydina, králiky: 40 – 70 g / 10 kg krmiva (0,5% do kŕmnej zmesi)
Psy, mačky: 2,0 – 3,0 g / kus a deň do krmiva
Malé domáce zvieratá: 400 – 500 mg /kg živej hmotnosti

Doba podávania: 7 – 20 dní, min. 5 dní u malých domácich zvierat
Ochranná doba: Nie je potrebná.

Spôsob uchovávania:
Veterinárny prípravok sa skladuje v suchých priestoroch pri teplotách -10°C do +40°C. Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

Čas použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby.

Hmotnosť 0,1 kg